HELSETJENESTER OG BEHANDLINGSTILBUD

KIROPRAKTIKK / 
KLINISK BIOMEKANIKK

Kiropraktoren er primærkontakt i norsk helsevesen.

Kiropraktorer er autorisert helsepersonell. Autorisasjon, etter godkjent mastergrad fra universitet og ett års turnustjeneste, gir etter Helsepersonelloven kiropraktorer rett til å virke som primærkontakt med selvstendig diagnose- og behandleransvar, samt rett til å sykemelde og henvise pasienter videre i helsevesenet.


Kiropraktorer har spesialkompetanse på nerve-, muskel- og skjelettlidelser og behandlingen omfatter forebyggende og oppfølgende tiltak som trening, øvelser, råd og veiledning.

Hva kan kiropraktoren hjelpe deg med?

Akutte skader, kroniske lidelser og spontant oppståtte symptomer hos mennesker i alle aldre er problemstillinger vi ser daglig i klinikken. Nedsatt bevegelighet, smerter og stivhet i og fra alle kroppens muskler og ledd.


Kiropraktoren er primærkontakt i norsk helsevesen og kan henvise deg til radiologiske undersøkelser, legespesialister og sykemelde deg ved behov. Kiropraktoren kan delta i dialogmøter med din arbeidsgiver og NAV, dersom du ønsker det.

I tillegg til klassisk vevsbehandling og manipulasjon, benytter Søvde Dry-neadling, tverrfibermassasje og taping der det er indikasjon for god effekt av dette.

Vi tilbyr UKRUS (Utvidet korsryggsundersøkelse) og Standarisert Prolapsforløp ved Kystklinikken Stathelle.

FYSIOTERAPI/PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Patient-Centered Treatment

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell som har vurderings- og behandlingsansvar for pasientsituasjoner. Fysioterapeuter er underlagt helsepersonelloven, hvilket som innebærer at de skal utøve faglig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert.

Med bakgrunn i humanistisk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, ser vi at mange faktorer opprettholder helse. De samme faktorene kan også opprettholde smerte, sykdom og funksjonsnedsettelse. En fysioterapeut sitt

hovedområdet er kropp, bevegelse og funksjon.

Hva kan fysioterapeuten hjelpe deg med?

Det viktigste for fysioterapeuten er å gjøre deg i stand til å øke din kontroll over egen helsetilstand. Du får teknikker, metoder og øvelser for å forbedre helsen. I behandlingen får du informasjon og veiledning for å opprettholde behandlingen, selv etter timene hos fysioterapeuten.


I behandlingsforløp vil det inkludere en grundig undersøkelse av deg og din situasjon. Du som pasient kjenner din kropp og livssituasjon best, så det er derfor viktig med godt samarbeid mellom deg og terapeuten. Dere vil sammen sette et mål og hvordan målet skal nås.

For informasjon vedrørende psykomotorisk behandling kan du gå inn på: 

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Psykomotorisk-fysioterapi/Om-fagfeltet

MASSASJE OG MUSKELTERAPI

ved Lone Clausen

Lone tar seg tid til å lytte til hva som er ditt problem, og bruker deretter teknikker fra klassisk svensk massasje og muskelterapi for å løse opp i stive, ømme og såre muskler.

 

©2019 by Kystklinikken Stathelle.