HELSETJENESTER OG BEHANDLINGSTILBUD

KIROPRAKTIKK / 
KLINISK BIOMEKANIKK

Mindre smerte, mer glede.

Kiropraktorer er autorisert helsepersonell. Autorisasjon, etter godkjent mastergrad fra universitet og ett års turnustjeneste, gir etter Helsepersonelloven kiropraktorer rett til å virke som primærkontakt med selvstendig diagnose- og behandleransvar, samt rett til å sykemelde og rekvirere radiologiske undersøkelser som ultralyd, MR og røntgen. Ved indikasjon kan kiropraktoren også henvise deg til  legespesialister i privat og/eller offentlig sektor.

 

Kiropraktorer har spesialkompetanse på nerve-, muskel- og skjelettlidelser i akutt eller kronisk fase. Behandlingen omfatter grundig undersøkelse, diagnostikk, informasjon, manuelle teknikker, forebyggende tiltak som øvelser, råd og veiledning.

Hva kan kiropraktoren hjelpe deg med?

Akutte skader, kroniske lidelser og spontant oppståtte symptomer hos mennesker i alle aldre er problemstillinger vi ser daglig i klinikken. Nedsatt bevegelighet, smerter og stivhet i og fra alle kroppens muskler og ledd.

 

Kiropraktoren er primærkontakt i norsk helsevesen og kan henvise deg til radiologiske undersøkelser, legespesialister og sykemelde deg ved behov. Kiropraktoren kan delta i dialogmøter med din arbeidsgiver og NAV, dersom du ønsker det.

I tillegg til klassisk vevsbehandling og manipulasjon, benytter våre terapeuter Dry-neadling, tverrfibermassasje og taping der det er indikasjon for god effekt av dette.

Vi tilbyr UKRUS (Utvidet korsryggsundersøkelse) og Standarisert Prolapsforløp ved Kystklinikken Stathelle.

FYSIOTERAPI/PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Med fokus på din helsesituasjon.

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell som har vurderings- og behandlingsansvar for pasientsituasjoner. Fysioterapeuter er underlagt helsepersonelloven, hvilket som innebærer at de skal utøve faglig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert.

Med bakgrunn i humanistisk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, ser vi at mange faktorer opprettholder helse. De samme faktorene kan også opprettholde smerte, sykdom og funksjonsnedsettelse. En fysioterapeut sitt

hovedområdet er kropp, bevegelse og funksjon.

Hva kan fysioterapeuten hjelpe deg med?

Det viktigste for fysioterapeuten er å gjøre deg i stand til å øke din kontroll over egen helsetilstand. Du får teknikker, metoder og øvelser for å forbedre helsen. I behandlingen får du informasjon og veiledning for å opprettholde behandlingen, selv etter timene hos fysioterapeuten.


I behandlingsforløp vil det inkludere en grundig undersøkelse av deg og din situasjon. Du som pasient kjenner din kropp og livssituasjon best, så det er derfor viktig med godt samarbeid mellom deg og terapeuten. Dere vil sammen sette et mål og hvordan målet skal nås.

For informasjon vedrørende psykomotorisk behandling kan du gå inn på: 

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Psykomotorisk-fysioterapi/Om-fagfeltet

MASSASJE OG MUSKELTERAPI

ved Nicklas Boda Sakariassen

Nicklas tar seg tid til å lytte til hva som er ditt problem, og bruker deretter teknikker fra klassisk svensk massasje og muskelterapi for å løse opp i stive, ømme og såre muskler. 

Behandlingen tilpasses deg og dine behov, uansett om du har kroniske helseplager eller bare ønsker deg en avslappende og behagelig pause i hverdagen. 

 

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Med fokus på din helsesituasjon.

Vedvarende smerter som ingen finner årsaken til, blir ofte kalt "psykisk". Hva betyr det egentlig at smerter i kroppen  er psykiske? Og kan slike smerter lindres?

Med bakgrunn i humanistisk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, ser vi at mange faktorer opprettholder helse. De samme faktorene kan også opprettholde smerte, sykdom og funksjonsnedsettelse. Fysioterapeuten kan hjelpe deg med å forstå din smerte, hva som utløser den og hvordan du kan håndtere din helse for å leve slik du ønsker. 

Et behandlingsforløp vil inkludere undersøkelse av deg og din situasjon. Du kjenner din kropp og livssituasjon best, så det er derfor viktig med godt samarbeid mellom deg og terapeuten. Dere vil sammen sette et mål og hvordan målet skal nås.

For informasjon vedrørende psykomotorisk behandling kan du gå inn på: 

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Psykomotorisk-fysioterapi/Om-fagfeltet

ULTRALYDSDIAGNOSTIKK

Trygg, smertefri og effektiv undersøkelse av muskler og ledd.

Diagnostisk ultralyd er en trygg og effektiv bildeutredning uten bruk av ioniserende stråling. Det er ingen kontraindikasjoner for bruk av denne teknikken, og den er et godt alternativ til pasienter som ikke kan gjennomføre MR-undersøkelser på grunn av for eksempel klaustrofobi, pacemaker, metallimplantater m.m.

Diagnostisk ultralyd bidrar til presisering av diagnose for en lang rekke plager som kan ramme muskelskjelettapparatet, og kan også brukes til å monitorere tilheling for å sjekke at behandlingstiltakene har forventet effekt.

Ultralyd kan ikke brukes til å evaluere sykdom inne i knokler og ledd. I tilfeller hvor ultralyd ikke fremstiller problemet tilfredsstillende, vil man henvise videre til røntgen, MR eller CT.

 

Ultralyd benyttes som tillegg til klinisk undersøkelse. 
 

© 2020 for KYSTKLINIKKEN AS.